Finansowanie i budżety wspólnot mieszkaniowych

Zgodnie z obowiązującą wszystkie wspólnoty mieszkaniowe ustawą o własności lokali, właściciele mieszkań tworzących wspólnotę dzielą się zarówno ewentualnymi przychodami z posiadanej nieruchomości jak i partycypują w kosztach jej utrzymania w zależności od wielkości swojego udziału. Im większy metraż w całej nieruchomości, tym większy udział w kosztach zarządzania i utrzymania nieruchomości dla danego współwłaściciela – nie oznacza to jednak, że planowanie budżetu i bilansowanie wydatków w dużych nieruchomościach składających się na wspólnotę jest proste. Dlatego administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi to zadanie raczej dla wyspecjalizowanych podmiotów jak firmy oferujące swoje usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami na zlecenie.

Wydatki na utrzymanie nieruchomości w skali roku

Wybierając taką firmę można mieć pewność, że nie tylko przypilnuje ona takich kwestii jak sprzątanie budynku i utrzymanie jego właściwego stanu technicznego, ale przede wszystkim prawidłowo zbilansowane zostaną nakłady na utrzymanie nieruchomości. Oczywiście wiele z tych wydatków, które pojawiają się w ciągu roku eksploatacji budynku mieszkalnego, da się przewidzieć – są to chociażby koszty przeglądów technicznych i budowlanych. Wprawdzie rynkowe stawki zmieniają się i rosną z roku na rok, jednak administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi wymaga umiejętności projektowania także tych zmian i przewidywania np. wzrostu składki ubezpieczeniowej w nadchodzącym okresie z uwagi na liczne szkody zgłaszane w bieżącym okresie.

 

Fundusz remontowy i rozliczanie mediów

Bardzo istotnym elementem działania każdego zarządcy jest rozliczanie mediów zużytych przez poszczególne mieszkania. W zależności od preferencji administratora, raz na kwartał lub raz na sześć miesięcy prowadzone są odczyty wodomierzy i ciepłomierzy lokali, aby rozliczyć właścicielom zaliczki pobierane od nich w comiesięcznych czynszach z realnie zużytą ciepłą i zimną wodą. Dla budynków mających więcej lat administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi zawsze powinno zakładać także utworzenie funduszu remontowego. To specjalny celowy fundusz pobierany w niewysokiej sumie od właścicieli mieszkań co miesiąc, aby wspólnota dysponowała awaryjnymi środkami finansowymi wyłącznie na cele remontowe i duże inwestycje.