Ostróda- miasto, które w pierwszej kolejności stawia na przemysł i gałęzie gospodarki mu pokrewne

Ostróda jest miastem o stosunkowo niskim poziomie bezrobocia. Jednak nie oznacza to, że wszystkim wiedzie się tak samo dobrze. Jedni nie mają żadnego problemu, by znaleźć prace, innym znalezienie stałego

Read More

Ostróda- region, w którym przemysł, budownictwo oraz rolnictwo mają się znakomicie

Ostróda jest miastem o stosunkowo wysokiej liczbie jezior i atrakcji turystycznych. Niemniej nie turystyka stanowi główne źródło utrzymania mieszkańców miasta, gdyż są inne sektory gospodarcze, które wiodą palmę pierwszeństwa w

Read More