Czym są accounting services?

Accounting services to nic innego jak usługi księgowe, świadczone przez profesjonalne biura rachunkowe. Specjalizują się one w pełnej obsłudze księgowej zarówno podmiotów krajowych, jak i zagranicznych. Kompleksowość działań pozwala kontrolować i analizować przedsiębiorstwo pod względem opłacalności, finansów i majątku. Firmy, które świadczą tego rodzaju usługi, sporządzają deklaracje podatkowej, raporty, sprawozdania, prowadzą rozliczenia z zakładem ubezpieczeń społecznych oraz urzędem skarbowym, a także oferują pełną i uproszczoną księgowość dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Jakie usługi wchodzą w skład accounting services?

Usługi księgowe od BPION, świadczone przez profesjonalne biura księgowe i wyspecjalizowane w tej dziedzinie firmy, powinny być rzetelne, jasne, precyzyjne, a przede wszystkim zgodne z prawem. Najczęściej należy do nich opracowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości, rejestracja jednostek gospodarczych, stałe ewidencjonowanie operacji gospodarczych i środków trwałych, sporządzanie deklaracji podatkowych, niezbędnych sprawozdań i rozliczeń miesięcznych, a także reprezentowanie klienta w kontaktach z organami kontroli skarbowej. Księgowi współpracują też z biegłymi rewidentami w trakcie badania poszczególnych sprawozdań, jak również sporządzają na życzenie podatnika wnioski kredytowe.

Dlaczego warto?

Zlecenie profesjonalnej firmie rachunkowej prowadzenia pełnej lub uproszczonej księgowości pozwala właścicielom przedsiębiorstw skupić się na kluczowych sprawach w swojej działalności, a także na jej dynamicznym rozwoju. Accounting services cieszą się dużą popularnością ze względu na rzetelne, precyzyjne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa świadczenie usług księgowych zarówno dla podmiotów krajowych, jak i zagranicznych. Biura rachunkowe prowadzą książkę przychodów i rozchodów, obsługę kadrowo-płacową oraz uproszczoną i pełną księgowość. Zapewniają kompleksowość usług i możliwość kontrolowania majątku i finansów firmy.